Op het terrein van Grondbank Budel wordt een nieuw zonnepark aangelegd waarbij GBN en Van Boekel een steentje mag bijdragen in de vorm van de aanleg van wederom een leeflaag waarop de zonnepanelen gefundeerd worden.

De leverantie van 180.000 m3 grond kan vanaf heden plaatsvinden. Deze grond dient te voldoen aan het besluit bodemkwaliteit tot en met klasse industrie en ook het tijdelijk handelskader voor PFAS wordt aangehouden.

Doordat de leverantie nu ook mag bestaan uit leemgrond als aanvulling op zanderige grond kan er grond uit zowel Noord-Brabant als ook uit Limburg aangenomen worden. Wij kunnen hiermee ons marktaandeel vergroten en heten ook graag onze klanten uit de lössgebieden vanaf heden welkom.

TOP

We begrijpen dat niet elke partij even groot kan zijn en dat er ook situaties zijn waarbij u kleine hoeveelheden grond kwijt moet. Hiervoor hebben we een Tijdelijke Opslagplaats waarbij wij als erkend verwerker uw grond kunnen innemen. De grond wordt door ons opgebulkt onder de BRL  9335-1 van GBN Grondbank en zal na keuring op het terrein worden hergebruikt. Door deze circulaire gedachte zal er geen extra transport nodig zijn na het opbulken van uw grond.

Duurzame gedachte

Op de locatie zal een weegbrug worden aangelegd en gaan we werken met LZP. Wij zijn van mening dat we voor de leveranties van gronden voor een duurzaam project ook een duurzame oplossing gebruiken voor de papierstroom en werken vanaf heden dan ook papierloos.

Voor informatie over onze locatie, de mogelijkheden en leveranties kunt u contact opnemen met onze projectleider Danielle Schols op telefoonnummer 06 -51 09 33 73 of via mail op d.schols@gbn.nl of info@grondbankbudel.nl